ආගන්තුක උල්කාශ්මයක් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට ඇතුළු වෙයි

182

වෙනත් සූර්යග්‍රහ මණ්ඩලයකින් පැමිණි උල්කාෂ්මයක් පෘථිවිය ඇතුළු අප සූර්ය ග්‍රහ මණ්ඩලයේදී ප්‍රථම වරට නිරීක්ෂණය කළ බව ඇමරිකානු නාසා ආයතනය ප්‍රකාශ කළා.

මීටර 400 ක පමණ විශාලත්වයක් සහිත එම උල්කාෂ්මය තත්පරයකට සැතපුම් මිලියන 27 ක වේගයෙන් ගමන් කරන අතර, ආගන්තුක සූර්ය ග්‍රහ මණ්ඩලයකින් පැමිණි බව සනාථ කළ හැකි යැයි ඔවුන් කියා සිටියා.

පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 19 වනදා එය මුල්වරට නිරික්ෂණය කර ඇත්තේ ඇමරිකානු හවායි තාරකා විද්‍යා ආයතනයේ විද්‍යාඥයන් පිරිසක්.