දැවැන්ත ග්‍රහකයක් අද පෘථිවියට ලඟා වෙයි – මග වෙනස් වුණොත් මහා විනාශයක්

673

අභ්‍යවකාශයේ ගමන් ගනිමින් ඇති දැවැන්ත ග්‍රහකයක් අද (12) දින පෘථිවියට ඉතා ආසන්නයෙන් ගමන් ගැනීමට නියමිත බව නාසා ආයතනය ප්‍රකාශ කරනවා.

මෙහි ගමන් මග දශම ගණනකින් වෙනස් වුවහොත් ග්‍රහකය පෘථිවියේ ගැටීමේ අවධානමක් පවතින බව යි එම ආයතනය අනතුරු අඟවන්නේ.

එය එසේ පෘථිවියේ ගැටුනහොත් විශාල විනාශයක් ඇති විය හැකි බවට ද විද්‍යාඥයින් මත පළ කරනවා.

නාසා ආයතනය විසින් 2012 වසරේ දී හඳුනාගෙන ඇති මෙම ග්‍රහකය “2012 TC 4” යනුවෙන් නම් කර ඇති අතර එය විශාල ප්‍රමාණයේ නිවාසයක් තරම්වන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

තත්ත්වය එසේ වුවත් මේ පිළිබඳව පෘථිවි වාසීන් හට බියක් ඇති කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව ද නාසා ආයතනය පවසනවා.

මාස 4ක් තිස්සේ මෙම ග්‍රහකය නාසා ආයතනයේ දැඩි විමර්ශනයට භාජනය වී ඇති අතර ඔවුන් සිදු කළ ගණනය කිරීවලට අනුව බාහිර සාධකයක් නිසා මග වෙනස් නොවී නියමිත මාර්ගයේ ගමන් ගතහොත් මෙය පෘථිවියේ හෝ පෘථිවිය වටා කක්ෂගතව පවතින චන්ද්‍රිකාවල හෝ ගැටීමේ ඉඩකඩක් නොමැති බව මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් නාසා ආයතනය ප්‍රකාශ කරනවා.