අලුත් Facebook අප්ඩේට් එකට මුහුණ දෙන්නේ මෙහෙමයි

338

රූපසටහන් සඳහා පහළට යන්න

මේ වනවිට බොහෝදෙනෙකුගේ අවධානය යොමුව ඇති සිදුවීමක් වන්නේ සිය ෆේස්බුක් ගිණුම් හරහා විවිධ පොස්ට් සහ තමන් Like කළ ෆේස්බුක් ගිණුම් හරහා පලවන තොරතුරු තම වෝල් එකට නොපැමිණීම.

කෙසේ වෙතත් මේ සඳහා ෆේස්බුක් විසින් අලුත් උපාංගයක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

එය Explore Feed නමින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම උපාංගය හරහා ෆේස්බුක් ගිණුම් හිමියන්ට තමන් Like කළ ෆේස්බුක් ගිණුම් වල පළවූ තොරතුරු ඇතුලත් පොස්ට් බලාගත හැකිවනු ඇති.

ඒ අනුව NEWS ඇතුළු සියලුම ෆේස්බුක් පිටු හා සම්බන්ධවීමට අදාළ උපාංගය භාවිත කිරීමට ඔබට සිදුවෙනවා.

ඔබ පරිගණකයක් භාවිත කොට ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නේ නම් facebook.com වෙබ් පිටුවේ වම් පස උඩ කෙලවරෙහි පිහිටි Explore Feed යන්න මත ක්ලික් කිරීමෙන් මෙය භාවිත කරන්න පුළුවන්.

ජංගම දුරකතන භාවිත කොට ෆේස්බුක් වෙත පිවිසෙන්නේ නම් ඉහළම ඇති රොකට්ටුවක සළකුණ ක්ලික් කර යුතු වනවා.

ඔබ තවමත් පැරණි Facebook සංස්කරණයක් භාවිත කරන්නේ නම් දකුණු පස උඩ කෙලවරෙහි ඇති ඉරි තුනක සළකුණ මත ක්ලික් කිරීමෙන් ලැබෙන මෙනුවෙහි ඇති Explore Feed යන්න මත ක්ලික් කළ යුතුයි.

පරිගණක හරහා පිවිසෙන්නන් සඳහා
ජංගම දුරකතන හරහා පිවිසෙන්නන් සඳහා

පැරණි ෆේස්බුක් සංස්කරණ සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කළ යුතුයි