ලිංගික රෝගයක් ලංකාවේ වැඩි වෙලා

193
ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝගවලින් නිවාරණය පිළිබඳව වැඩිවශයෙන් කතාබහට ලක්වන්නේ ඒඩ්ස් රෝගය පිළිබඳවයි.
නමුත් ලිංගිකව බෝවෙන රෝග අතුරින් වර්ථමානයේ දී හර්පීස් රෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වෙන බව හඳුණාගෙන තිබෙනවා.
මේ බව පවසන්නේ ජාතික ලිංගාශිත රෝග හා ඒඩ්ස් මර්දන ව්‍යාපාරය යි.
වාර්ෂික ලිංගාශ්‍රිත රෝගීන් 50,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන බව ජාතික ලිංගාශිත රෝග හා ඒඩ්ස් මර්දන ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සිසිර ලියනගේ මහතා සඳහන් කරනවා.