‘ලබන වසරේත් ඡන්දය නැත්නම් මම ගෙදර යනවා’

130

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම 2018 දෙසැම්බර් මස අවසන් වීමට පෙර පැවැත්වීමට නොහැකි වුවහොත් තමා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ධුරයෙන් ඉවත්වන බව මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ හැසිරීම නිසා, පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් කල්යෑමේ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින බව ඒ මහතා අවධාරණය කළා.

පවතින තත්ත්වය යටතේ ඡන්දයක් පැවැත්වීමට කොමිසමට නීතිමය බලතල නොමැති බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නා.

ඔක්තෝබර් මස 1 වැනි දින වනවිට නැඟෙනහිර, උතුරු මැද සහ සබරගමුව පළාත් සභා තුනෙහි නිල කාලය අවසන් වන බැවින්, එම පළාත් සභා තුන සඳහා ඡන්දය පැවැත්වීමට නාමයෝජනා භාරගැනීමේ දිනය ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට තීරණය කර තිබුණද, මේ වනවිට උද්ගත වී ඇති තත්ත්වය අනුව අදාළ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කළ නොහැකි වී ඇතැයි දේශප්‍රිය මහතා පැවසුවා.

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සම්මත වූ පසු, පළාත් සභා සඳහා සීමා නිර්ණය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කළ යුතුව ඇති බැවින් එම සීමා නිර්ණය අවසන් කෙරෙන තාක් පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමක් සිදු කළ නොහැකි වන බව ද සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරනවා.

නිල කාලය ඔක්තෝබර් 1 වැනිදා වනවිට අවසන් වන පළාත් සභා තුනෙහි සීමා නිර්ණය කටයුතු මුලින්ම ආරම්භ කර, අවසන් කරවාගෙන, එම පළාත් සභා තුනෙහි ඡන්දය පැවැත්වීමේ අපේක්ෂාවක් තිබෙන නමුත් පවතින තත්ත්වය යටතේ එයත් සැක සහිත බවයි සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කළේ.