සීනි මිල වැඩිවෙන්න දෙන්නේ නැහැ – මුදල් අමාත්‍යාංශය

32

ලෝක වෙළෙඳපොළේ අතිරික්ත සීනි සැපයුමක් පවතින නිසා ජාත්‍යන්තර සීනි මිල බෙහෙවින් අඩුවී ඇති බැවින්, සීනි සඳහා පනවා ඇති නව බදු හේතුවෙන් සීනි වල සිල්ලර මිල වැඩිකිරීමට කිසිදු අවසරයක් නොදෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඉන්දියාව, තායිලන්තය, බ්‍රසීලය වැනි සීනි නිෂ්පාදිත රටවල මහා අස්වැන්න හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන සීනිවල මෙතෙක් පැවැති ආනයනික පිරිවැය 1 kg ක් සඳහා රු. 75 සිට රු. 55 ට වඩා අඩුවී තිබෙනවා. මෙම මිල අඩුවීම නිසා දේශීය සීනි නිෂ්පාදකයන්ට අවාසියක් වීම වැළැක්වීම සඳහා සීනි සඳහා පනවා තිබූ රු. 31 ක විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ඉවත් කරමින් ආනයනය කරනු ලබන සීනි සාමාන්‍ය බදු ව්‍යුහය යටතට පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, පෙරේදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පනවා ඇති නව බදු ව්‍යුහය යටතේ තීරු බදු, වරාය ගාස්තු හා ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද ආදී වශයෙන්, ආනයනික සීනි 1 kg  කට රු. 42 ක පමණ බද්දක් අයකරනු ලැබෙනවා. මෙසේ විවෘත වෙළෙඳපොලෙහි මිල අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවය සමග සසඳන විට නව බදු පැනවීමෙන් පසුව වුවද ආනයනකරුවන් හට සීනි වලින් අත්වන්නේ වාසියක්.

එහෙයින්, මෙම බදු පැනවීම හේතුවක් කරගෙන සීනි ආනයනකරුවන් සහ බෙදාහරින්නන් සීනි වල සිල්ලර මිල වැඩිකරන්නේ නම් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරී පනත යටතේ දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට රජය කටයුතු කරන බවත් සීනි මිල පසුගිය වසර කිහිපයක් තිස්සේ නිරන්තරව අඩුවෙමින් පවතින බැවින් එහි වාසිය පාරිභෝගික ජනතාවට සැලසීමේ අටියෙන් සීනි සඳහා පැවැති උපරිම සිල්ලර මිල ඉවත් කළ බවත් එම නිවේදනයේ දැක්වෙනවා. එහෙත්, අවශ්‍යතාවයක් වුවහොත් එම උපරිම සිල්ලර මිල යළි පැනවීමට කටයුතු කරන බවත් එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.