රවීට ඇමතිකමක් වෙනුවට නඩුවක්.

32

පොලිස් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රවී කරුණානායක හිටපු මුදල් ඇමතිවරයාට එරෙහිව නඩුවක් පවරා තිබෙනවා.

මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධයෙන් පරීක්‍ෂා කිරීම සඳහා පත්කරන ලද ජනාධිපති විශේෂ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව හමුවේ අසත්‍ය තොරතුරු ලබා දුන්නේ යයි චෝදනා කරමිනුයි,  කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ මෙම නඩුව පවරා ඇත්තේ.

ඒ අනුව අධිකරණය විසින් කැදවනු ලබන දිනයක එහි පෙනී සිටීමට රවි කරුණානායක මහතාට සිදු වනවා.

තමනට ඇමතිකමක් ලබා දෙන ලෙස මෑතකදීද කරුණානායක මහතා ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයා මුණ ගැසී ඉල්ලා සිටි බව වාර්තා වුණා.