බබා ෂැංග්‍රිලා එකේ. බේබද්දා කාණුවේ – රනිල් වික්‍රමසිංහ

25

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පැවැත්වූ විරෝධතාව අසාර්ථක විරෝධතාවක් වුවත් මාධ්‍ය විසින් එය සාර්ථක ලෙස පවසන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවා.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ බල මණ්ඩල රැස්විමට හලාවතදී එක්වෙමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ.

“සැප්තැම්බර් පස් වැනිදා උද්ඝෝෂණය මාධ්‍යයෙන් පෙන්වූයේ, මේක විශාල බලවේගයක් ආණ්ඩුව වට්ටන බලවේගයක්, මාව පන්නනවා, ජනපති පන්නනවා, බලය ගන්නවා බලය අරගෙන තමයි යන්නේ කියලා.

අන්තිමට කාමර 25ක්ද 30ක්ද අරගත්තා ෂැංග්‍රීලා හෝටලයෙන්. පළවෙනි ඇමැති කණ්ඩායම එතන තමයි ඉන්න ගියේ, දිවුරුම් දුන්නට පස්සේ ගෝල්ෆේස් පිට්ටනියේ. අන්තිමට මොකද වුණේ බබා ෂැංග්‍රීලා එකේ, බේබද්දා කාණුවේ, අපි බලයේ. දැන් මාධ්‍ය යෙන් බනින්නේ අපිට විතරයි.

මිනිස්සුත් බනිනවා අසාර්ථක උද්ඝෝෂණයක් කළා කියලා. මන්ත්‍රීවරු බැනලා තියෙනවා. මාධ්‍යයෙන් බනින්නේ නෑ. ඒකයි පුදුමේ. ”