පුංචි ඡන්දය දෙසැම්බර් මුල දී

212

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ (සංශෝධන) පනත ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූ හෙයින් පළාත් පාලන ඡන්දය ලබන දෙසැම්බර් මස මුලදී සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙර පැවැත්වීමට හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසුවා.

මෙවර පළාත් පාලන ඡන්දය නව ක්‍රමයට පැවැත්වෙන අතර ඒ සඳහා 2017 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණය භාවිත කරන බව ද ඒ මහතා සඳහන් කළා.