පාඨලීගේ තැන මහින්දට.

48

ව්‍යවස්ථා සභාවේ නව සාමාජිකයෙකු ලෙස අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා පත්කර තිබෙනවා.

මෙතැන් සිට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ව්‍යවස්ථාදායක සභා නියෝජිතයා ලෙස ඇමති මහින්ද සමරසිංහ මහතා කටයුතු කිරීමට නියමිතයි.

මෙතෙක් ජනාධිපතිවරයා ගේ නියෝජිතයා ලෙස ව්‍යවස්ථා සභාව නියෝජනය කල ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ කාලය ඉකුත් වීමත් සමඟ ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම නව පත් කිරීම සිදු කර තිබෙනවා.

නව පොලිස්පති වරයකු පත් කර ගැනීම සඳහා පසුගියදා පැවති සංවාදයේදී ජනාධිපතිවරයා ගේ අදහස වූයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති S.M. වික්‍රමසිංහ මහතා පොලිස් පති ධුරයට පත්කළ යුතු බවයි.

නමුත්, ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් ව්‍යවස්ථා සභාව නියෝජනය කළ ඇමති චම්පික රණවක සහයෝගය දක්වා ඇත්තේ වත්මන් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා එම තනතුරට පත් කිරීම සඳහායි.

එමෙන්ම ඇමති චම්පික රණවක එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන්නෙකු වන අතර, දැන් පත් කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන ඇමතිවරයෙක්