පළාත් සභා මැතිවරණය වසරක් තුළ පවත්වන බව නීතිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දෙයි

16
විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර වසරක් ඇතුළත පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන බව නීතිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අද දැනුම් දුන්නා.

ඒ විසිවන සංශෝධනයට එරෙහිව ගොනුකර ඇති පෙත්සම්, අගවිනිසුරු ප්‍රියසාද් ඩෙප් ප්‍රමුඛ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ කැඳවූ අවස්ථාවේදියි.