පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ලෙනුත් ගහලා – ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

34

බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේදීද විශාල වංචා හා දූෂණ ප්‍රමාණයක් සිදුව තිබෙන බවට තහවුරු වී ඇතැයි, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සඳහන් කරනවා.

මේ නිසා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට වියදම් කළ මුදල පිළිබඳ හා උපකරණ මිලදී ගැනීම පිළිබඳ විගණන පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙසට, විගණකාධිපතිවරයාට පැමිණිලි කරන බවද එම පක්ෂයේ පළාත් සභා මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් නිපුණ ආරච්චි මහතා සඳහන් කළා.

ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට හා උපකරණ ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 7,029ක් වෙන්කර තිබෙන බවත්, එම මුදලින් රුපියල් මිලියන 5,854ක් වියදම් කර තිබෙන බවත් අද (16දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ඔහු සඳහන් කර සිටියා.

පිටතින් ගොඩනැගිල්ලක් ලෙස පෙනුණද ඇතුළත වයර් පවා එල්ලා වැටෙමින් තිබෙන බවත්, මේ අනුව බස්නාහිර පළාත් සභාව සුදුම සුදු අලියෙකු බවට පත්වෙමින් තිබෙන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.