ජනපති නියමයෙන් මැණික් ගරන්නන්ට සහන..

19

රත්නපුර දිස්ති‍්‍රක්කයේ ජනතාවට ප‍්‍රදේශයේ ගංගා සහ ඇළ මාර්ගවලින් කූඩ යොදා ගනිමින් මැණික් ගැරීමට මෙම සතියේ සිට අවස්ථාව ලබාදීමට පොලිසිය ඇතුළු අදාළ අංශවලට උපදෙස් ලබාදෙන බව ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සඳහන් කළා. ඊයේ රත්නපුර නිවිතිගලදී පැවැති ජන හමුවකදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළා.