ගෝඨාභය ඇතුළු හත්දෙනෙකුට ඇප.

12

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගොඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ තවත් 6 දෙනෙකු, ත්‍රි පුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණය විසින් ඇප මත මුදා හරිනු ලැබුවා.

ඒ, ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ස්මාරකය හා කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීමේදී රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිත වූයේ යැයි, පවරා ඇති නඩුව අද, විශේෂ මහාධිකරණය හමුවේ කැඳවූ අවස්ථාවේදී.

එහිදී මුදලින් රුපියල් ලක්ෂය බැගින් සහ රුපියල් දසලක්ෂය බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත , මෙම හත්දෙනා මුදාහැරීමට තීරණය කළ විශේෂ මහාධිකරණය, ඔවුන්ගේ විදෙස් ගමන් තහනම් කරනු ලැබුවා.

ඔක්තෝබර් 09 වෙනි දින නඩුව නැවත කැඳවීමට නියමිතයි.