ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණයේ ඔබ සිටිනවාද? මෙතනින් බලන්න!

9099

පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳව මේ වන විට බොහෝ දෙනා උනන්දු වී සිටිනවා.

එමෙන්ම මැතිවරණ ගණනාවක් ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන බව මේවන විට දේශපාලන ලෝකයේ කතාබහට ලක් වෙමින් පවතිනවා.

මෙම වසරේ අග හෝ ලබන වසරේ මුල් දිනවල දී මැතිවරණය පැවැත්වෙන බවට යි මේවන විට මත පළ වී ඇත්තේ.

කෙසේ වෙතත් මෙවර ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණයේ නම ඇතුලත්ව ඇත්දැයි පරීක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පහසුකම් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කටයුතු කර තිබෙනවා.

පහත සබැඳිය ඔස්සේ ගොස් ඔබේ නමත් පරීක්ෂා කරවා ගැනීමට පුලුවන්.

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණයේ ඔබ සිටියි දැයි බැලීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න