ලිංගික සහකාරියන් 30කට ඒඩ්ස් බෝකළ කාමාතුරයා සිරගෙට

417

එච්.අයි.වී. වෛරසය කාන්තාවන් 30 දෙනෙකුට බෝ කිරීමේ චෝදනා ලැබූ ගණකාධිකාරිවරයෙකුට අධිකරණය වසර 24ක සිර දඬුවම් ලබා දුන්නා.

අදාළ පුද්ගලයා 2006 වසරේ දී එච්.අයි. වී. රෝගයට ගොදුරු වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

රෝගයට ගොදුරුවීමෙන් අනතුරුව ඔහු කාන්තාවන් 53 දෙනෙකු සමග ලිංගික සබඳතා පවත්වා ඇති බවටයි අධිකරණයේදී අනවරනවී ඇත්තේ.

ඉන් 30 දෙනෙකුට එච්.අයි.වී. වෛරසය වැළඳී ඇති බවයි කියවෙන්නේ.

Valentino Talluto නම් වන ඉතාලි ජාතික ඔහු 33 හැවිරිදි වියේ පසුවනවා.

ඔහු වයස අවුරුදු 14 සිට ලිංගික සබඳතා පවත්වා ඇති බවත් අධිකරණයේ දී හෙළිවුණා.